Фармасвит™ — 67079 страниц из мира медицины и фармацевтики, здоровья и красоты, спорта и образования. Знайте больше!
Новости
Статьи
Loading...

Фармацевтический рынок2006

Набір імплантатів та інструментів для остеосинтезу “ІНМАЙСТЕРС” ТУ У 33.1-32266527-003:2011

вид для печати

Україна,

Серія Назва українською Назва англійською
Набір імплантатів та інструментів для остеосинтезу “ІНМАЙСТЕРС” ТУ У 33.1-32266527-003:2011
1   Гвинт кортикальний з шестигранним пазом Винт кортикальный с шестигранным пазом
2   Гвинт кортикальний з хрестоподібним пазом Винт кортикальный с крестообразным пазом
3   Гвинт кортикальний блокуючий з конічною головкою Винт кортикальный блокирующий с конической головкой
4   Гвинт кортикальний блокуючий з циліндричною головкою Винт кортикальный блокирующий с цилиндрической головкой
5   Гвинт спонгіозний з шестигранним пазом Винт спонгиозный с шестигранным пазом
6   Гвинт спонгіозний з хрестоподібним пазом Винт спонгиозный с крестообразным пазом
7   Гвинт спонгіозний канюльований з шестигранним пазом Винт спонгиозный канюлированный с шестигранным пазом
8   Гвинт спонгіозний канюльований з хрестоподібним пазом Винт спонгиозный канюлированный с крестообразным пазом
9   Гвинт маллеолярний з хрестоподібним пазом Винт маллеолярный с крестообразным пазом
10   Гвинт маллеолярний з шестигранним пазом Винт маллеолярный с шестигранным пазом
11   Гвинт маллеолярний канюльований з хрестоподібним пазом Винт маллеолярный канюлированный с крестообразным пазом
12   Гвинт маллеолярний канюльований з шестигранним пазом Винт маллеолярный канюлированный с шестигранным пазом
13   Гвинт компресійний канюльований
з циліндричною головкою
Винт компрессионный канюлированный
с цилиндрической головкой
14   Гвинт компресійний канюльований
з конічною головкою
Винт компрессионный канюлированный
с конической головкой
15   Гвинт диференційний канюльований Винт дифференциальный канюлированный
16   Спиця для скелетного витягнення d=1 мм Спица для скелетного вытяжения d=1 мм
17   Спиця для скелетного витягнення d=1,5 мм Спица для скелетного вытяжения d=1,5 мм
18   Спиця для скелетного витягнення d=1,5 мм (з упором) Спица для скелетного вытяжения d=1,5 мм (с упором)
19   Спиця для скелетного витягнення d=2 мм Спица для скелетного вытяжения d=2 мм
20   Спиця для скелетного витягнення d=2 мм (з упором) Спица для скелетного вытяжения d=2 мм (с упором)
21   Гвинт – стяжка для виростків та щиколоток Винт-стяжка для мыщелков и лодыжек
22   Гвинт для шийки стегна Винт для шейки бедра
23   Стержень для шийки стегна Стержень для шейки бедра
24   Стержень Богданова Стержень Богданова
25   Пластина пряма компресуюча Пластина прямая компрессирующая
26   Пластина широка компресуюча Пластина широкая компрессирующая
27   Компресуюча пластина блокувальна Компрессирующая пластина блокируемая
28   Пластина для виростків великогомілкової кістки блокувальна Пластина для мыщелков большеберцовой кости блокируемая
29   Пластина реконструктивна Пластина реконструктивная
30   Пластина реконструктивна блокувальна Пластина реконструктивная блокируемая
31   Пластина з обмеженим контактом Пластина с ограниченным контактом
32   Пластина реконструктивна для остеосинтезу кісток таза пряма Пластина реконструктивная для остеосинтеза костей таза прямая
33   Пластина реконструктивна для остеосинтезу кісток таза зогнута Пластина реконструктивная для остеосинтеза костей таза изогнутая
34   Пластина «Лист конюшини» Пластина «Лист клевера»
35   Пластина «Лист конюшини» блокувальна Пластина «Лист клевера» блокируемая
36   Т-подібна пластина Т-образная пластина
37   Т- подібна пластина блокувальна Т-образная пластина блокируемая
38   Пластина для проксимального відділу плечової кістки блокувальна Пластина для проксимального отдела плечевой кости блокируемая
39   Т- подібна пластина для остеосинтезу головки променевої кісти з шипами Т-образная пластина для остеосинтеза головки лучевой кости с шипами
40   Зогнута пластина для дистального відділу плеча з шипами Изогнутая пластина для дистального отдела плеча с шипами
41   Пластина 1/3 трубчаста Пластина 1/3 трубчатая
42   Пластина 1/3 трубчаста блокувальна Пластина 1/3 трубчатая блокируемая
43   Т- подібна пластина для остеосинтезу променевої кости Т-образная пластина для остеосинтеза лучевой кости
44   Т- подібна пластина для остеосинтезу променевої кости блокувальна Т-образная пластина для остеосинтеза лучевой кости блокируемая
45   Пластина для остеосинтезу променевої кістки Пластина для остеосинтеза лучевой кости
46   Пластина для остеосинтезу променевої кістки блокувальна Пластина для остеосинтеза лучевой кости блокируемая
47   Пластина L-подібна Пластина L-образная
48   Пластина L- подібна блокувальна Пластина L-образная блокируемая
49   Пластина для п’ятки Пластина для пятки
50   Пластина для п’ятки блокувальна Пластина для пятки блокируемая
51   Дистанціальна клинова пластина Дистанциальная клиновая пластина
52   Пластина Г-подібна Пластина Г-образная
53   Пластина У- подібна Пластина У-образная
54   Фіксатор стегна зогнутий Фиксатор бедра изогнутый
55   Пластина Г- подібна 95° Пластина Г-образная 95°
56   Пластина Г- подібна 120°-140° Пластина Г-образная 120°-140°
57   Т- подібна пластина для корекції деформації грудної клітки Т-образная пластина для коррекции деформации грудной клетки
58   Г- подібна пластина для корекції деформації грудної клітки Г-образная пластина для коррекции деформации грудной клетки
59   Шайба гольчаста Шайба игольчатая
60   П- подібна скоба зв’язки надколінка П- образная скоба связки надколенника
61   Скоба зв’язки надколінка Скоба связки надколенника
62   Сітчаста пластина Сетчатая пластина
63   Міні пластина пряма (4 отв.) коротка Мини пластина прямая (4 отв.) короткая
64   Міні пластина пряма (4 отв.) довга Мини пластина прямая (4 отв.) длинная
65   Міні пластина пряма (6 отв.) коротка Мини пластина прямая (6 отв.) короткая
66   Міні пластина пряма (6 отв.) довга Мини пластина прямая (6 отв.) длинная
67   Міні пластина Х- подібна Мини пластина Х-образная
68   Міні пластина L- подібна Мини пластина L-образная
69   Мініпластина Т- подібна Мини пластина Т-образная
70   Мініпластина Т- подібна з шипами Мини пластина Т-образная с шипами
71   Мініпластина з шипами Мини пластина с шипами
72   Мініпластина рамкова Мини пластина рамочная
73   Мініпластина Т- подібна Мини пластина Т-образная
74   Викрутка хрестоподібна Отвертка крестообразная
75   Викрутка гексагональна Отвертка гексагональная
76   Викрутка хрестоподібна канюльована Отвертка крестообразная канюлированная
77   Викрутка гексагональна канюльована Отвертка гексагональная канюлированная
78   Згинач пластин Сгибатель пластин
79   Направник Направитель
80   Мітчик Метчик
81   Свердло Сверло
Чтобы уточнить, изменить, добавить, удалить любые сведения, воспользуйтесь формой уточнения данных.
 
© 2000-2011 pharmasvit™ — бизнес-сервер    О проекте   Контакты   Регистрация: компании, заявки на поиск партнеров, веб-сайта, вакансии, резюме